Sky Event

Sequence of Transit

.

Events Coming up

There are no events.

Recent News

© ESO

Transit of Mercury 2016 – Sharing your event

Featured image © ESO 2013 We thank everyone who was a part of the sharing of the Transit of Mercury – a nationwide, crowd-sourced event co-ordinated by ASI-POEC. The events map will give you a good idea of the coverage. The ASI-POEC is proud to be associated with all of you in making this an […]

ASTROSAT – Marathi FAQ

अॅस्ट्रोसॅट विषयी कायम विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ): (उत्तरे खाली बघा, अधिक माहिती इथे मिळवा) विविध तरंगलांबीमध्ये निरीक्षणे घेऊ शकणारा भारताचा पहिला उपग्रह ‘अॅस्ट्रोसॅट’ हा २८ सप्टेंबर रोजी ISRO द्वारे अंतराळात प्रक्षेपित करण्यात आलेला आहे. एकाच रचनेमध्ये पाच निरनिराळ्या दुर्बिणी असलेला हा उपग्रह पुढे सर्वांना वापरासाठी खुला होणार आहे. न्यूट्रॉन तारे, कृष्णविवरे, उच्च घनतेचे पदार्थ, ताऱ्यांचा […]


We can initiate / support outreach activities only with the help of a team